De vindbaarheid van de organisaties op het terrein is soms een uitdaging. Daarom worden er regelmatig stappen gezet de wayfinding te verbeteren. Omdat het terrein voortdurend verandert zijn conventionele middelen als straatnamen en huisnummers onbruikbaar. Daarom worden er routes, gebouwnummers en deurborden gebruikt.

Routes

Op het terrein zijn vooralsnog twee routes gemarkeerd. De gele route loopt van de hoofdpoort naar de Commandantsbrug en de rode route loopt over de Voorwerf. De routes zijn gemarkeerd met banden op de lantaarnpalen. Op de overzichtsborden staat bij elke organisatie een kleurblokje dat de route aangeeft die gevolgd kan worden om een organisatie te bereiken. Langs de routes staan wegwijzers met daarop de gebouwnummers.

De routes kunnen met de veranderingen op het terrein aangepast worden of er kunnen nieuwe routes bijkomen.

Gebouwnummers

Alle gebouwen hebben – al vanuit het militaire verleden – een nummer. Omdat er geen straatnamen zijn en de gebouwen groot zijn, vormen de gebouwnummers een goed uitgangspunt voor de begwegwijzering. Op alle gebouwen komen daarom grote borden met het gebouwnummer. Deze borden worden op de hoeken van de gebouwen geplaatst, zodanig dat ze van alle kanten zichtbaar zijn. Naar planning zullen de borden eind september geplaatst zijn.

Deurborden

De meeste gebouwen hebben meerdere entrees. Bij elk entree staat een bord met de deurletter en de namen van de organisaties die via die deur bereikbaar zijn.

De weg vinden

Zowel vanaf de Kattenburgerstraat als vanaf de Dijksgracht is de beschrijving dan bijvoorbeeld: Gele route, gebouw 028, deur B.

Andere maatregelen
  • Alle overbodige borden zijn verwijderd.
  • De portiersloge bij de hoofdpoort wordt duidelijker gemarkeerd als informatie- en afgiftepunt.
  • Organisaties zijn zoveel mogelijk aangemeld bij Google Maps zodat ze ook vindbaar zijn op het terrein, zonder dat er een straat\huisnummer adres is.