Category: Uncategorized (page 2 of 2)

Wifi op de Voorwerf

Het is weer lente, de vogeltjes fluiten, we kunnen weer naar buiten! Graag maken we je er op attent dat er gratis wifi is op de Voorwerf.  Maak er vooral gebruik van en ga lekker buiten werken; de picknickbanken staan er voor. NB: er zijn nog geen plannen om wifi te realiseren op Kade West, kom dus gezellig met zijn allen naar de Voorwerf.

Het wachtwoord: Voorwerf01


 

Toekomstbestendig?

Het Marineterrein wordt een flexibel, toekomstbestendig stadskwartier; wat betekent dat?

In 2018 zal het grootste deel van het Marineterrein Amsterdam door Defensie zijn verlaten. Daarmee komt op deze bijzondere plek veel ruimte beschikbaar in de binnenstad van Amsterdam. In het verleden was deze plek een centrum van innovatie en wereldwijde ontdekkingen. Nu werken Rijk en gemeente hier samen aan een invulling die het gebied voor de hele wereld zichtbaar maakt als voorbeeld van een flexibele, toekomstbestendige stad.

Veranderingen in samenleving en techniek gaan steeds sneller en de mondiale economie en de milieuvraagstukken stellen ons voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Hier ligt de kans om voor een groot stuk binnenstad oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen en deze te testen en toe te passen.  Dit zan Amsterdam en Nederland nog sterker op de kaart zetten als draaischijf voor kennis, innovatie en economie.

Nu al worden, waar mogelijk, alle vrijgekomen ruimtes gebruikt door organisaties en bedrijven die werken aan oplossingen die kunnen leiden tot een flexibele, toekomstbestendige stad. Het gebied wordt weer aangesloten op de omgeving en samenwerking met buurt en buren krijgt vorm. Er wordt onderzocht waar bruggen en wegen kunnen komen en waar en hoe hoog kan er gebouwd kan worden. Leidend daarbij is dat het gebied ruimte moet geven aan groen en water, innovatie en de mogelijkheid om te ontdekken en ontmoeten. Hiermee wordt het karakter gevormd van het gebied waar de toekomstige gebruikers zullen wonen, werken, leren en ontspannen.

Afval update

Plastic: de plasticcontainers zijn alleen bestemd voor plastic. Dat klinkt misschien voor de hand liggend, maar wijkt toch af voor dan wat je gewend bent.  Zo mag je in plasticcontainers voor particulieren (het Plastic Hero Systeem) ook blik en drankkartonnen gooien.  In de plasticcontainers op het Marineterrein mag – helaas – alleen plastic.  We hopen dat dit op termijn aangepast kan worden.

Cartridges: in de Polo staat een bak voor oude cartridges, de opbrengst gaat naar Stichting Opkikker.

Grofvuil: houtafval, meubels, huishoudelijke apparatuur etc wordt NIET opgehaald. Zie ook het Huishoudelijk Reglement paragraaf 8. Het is je eigen verantwoordelijkheid om grofvuil naar de vuilstort te brengen. Als bedrijf kun je tegen betaling gebruik maken van een ophaaldienst. Raadpleeg de website van de gemeente voor meer info: https://www.amsterdam.nl/afval/


 

Parkeren Kade West

Sinds donderdag 15 december is de parkeerpaal langs de havenkom in werking voor de regulering van het parkeren op Kade West. Hier vind je de regels voor parkeren op dit deel van het terrein. Hieronder de belangrijkste regels in het kort:

Leveranciers aanmelden

Naar aanleiding van jullie eerste reacties op het parkeerbeleid, willen we nogmaals benadrukken dat ook alle leveranciers, dus ook Albert XL en Postnl en andere bezorgdiensten, tevoren moeten worden aangemeld. Bij deze diensten kun je tevoren een tijdstip of tijdslot van aflevering opvragen. Natuurlijk zal er coulance zijn met het verlenen van toegang aan leveranciers zolang nog niet iedereen gewend is aan de nieuwe situatie. De Polo blijft sowieso open voor ontvangst van post en pakketten. Aanmelden minimaal een uur tevoren via polo@marineterrein.nl / 020 2613656.

Andere bezoekers

Iedereen die het Marineterrein wil bezoeken, wordt geacht buiten het terrein te parkeren. Op de website van het Marineterrein en op deze plattegrond, staan alle parkeergarages in de buurt aangegeven. Wanneer je gasten op het terrein wilt laten parkeren, dan kan dat alleen met gastenpas en met aanmelding vooraf.

Gehandicapten

Voor gehandicapte gasten is geen gastenpas nodig, wel moeten zij tevoren zijn aangemeld.

Parkeerbeleid in ontwikkeling

De komende tijd onderzoeken we welke toegangssystemen en -toepassingen het beste werken. We zoeken samen met partners bij overheid en bedrijfsleven naar innovatieve oplossingen die een hoog niveau bieden wat betreft service en gemak, zonder natuurlijk dat we daarbij het doel van een autoluw Marineterrein uit het oog verliezen. Het Marineterrein kan op die manier ook een voorbeeldfunctie gaan vervullen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen en opmerkingen

Heb je ondertussen vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar luca@marineterrein.nl, zodat we indien nodig voor iedereen de regels kunnen toelichten of aanscherpen.

Newer posts