Vanwege de drukte zijn op de Voorwerf extra vaste prullenbakken geplaatst en tijdelijk – voor de zomermaanden – ook extra containers. Elke dag worden de prullenbakken geleegd, zwerfafval wat er dan nog ligt wordt geprikt door de gemeente. Er wordt nu ook op zondag geprikt en er staat vanaf vandaag – vrijdag 20 juli – een toiletwagen.

Toekomst: één centraal punt

Afvalmanagement is een doorlopend verhaal, we werken stap voor stap aan uitbreiding en verbetering. Zo kijken we met de ondernemersvereniging (i.o.) in het Oosterdok of we afspraken kunnen maken over het afvoeren van afval per boot, om zo het verkeer op het Marineterrein te reduceren. Uiteindelijk willen we toe naar één centraal afvalpunt op het terrein. Het zou kunnen dat een robotcar dan je (gescheiden!) afval op komt halen.  

Wat kun jij doen?

We vragen je met klem afval goed te scheiden en in de juiste containers te doen. Grofvuil en chemisch afval moet je zelf wegbrengen naar een afvalpunt, want dat wordt niet opgehaald door afvaldienst Renewi. Op de website van de gemeente vind je de locaties van de afvalpunten.