Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ordening van afgelopen woensdag, 31 oktober 2017, heeft het college van B&W de verdere besluitvorming over de toekomst van Marineterrein Amsterdam uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De gemeenteraad neemt hiermee meer tijd voor de besluitvorming over dit bijzondere gebied.  

Het uitstel werd ingegeven door de GroenLinks-fractie die, zo bleek, hiermee op een meerderheid kon rekenen. Tijdens dezelfde vergadering hebben Michael Huijser, directeur van Het Scheepvaartmuseum en Daan Doornink, CEO van VRBASE, de commissie toegesproken. De een startte met de geschiedenis van het gebied, de ander met blik op de toekomst. Maar beiden zijn het erover eens; het Marineterrein is dé plek in de stad voor open innovatie.

Marineterrein trekt toptalent

Daan Doornink is CEO van VRBASE, een organisatie die gevestigd is op het Marineterrein. VRBASE brengt op het Marineterrein pioniers op het gebied van virtual en augmented reality bij elkaar. Met veel succes zijn er samenwerkingen ontstaan, onder meer met de Filmacademie en diverse culturele instellingen. Een bijzonder innovatiemilieu in het hart van Amsterdam is volgens Doornink cruciaal voor succes en noemde daarbij Berlijn als voorbeeld. “Ook in Berlijn wordt actief gewerkt aan de realisatie van een dergelijk milieu. Internationale techbedrijven hebben direct interesse getoond om zich daar te gaan vestigen.” Volgens Doornink gaat het erom dat je er vroeg bij moet zijn met nieuwe technologie. Partijen die hierin actief zijn, zoeken specifieke plekken in steden, dichtbij de plek waar het toptalent is dat ze nodig hebben. Het Marineterrein heeft volgens Doornink precies die potentie.

Pleidooi voor innovatief Marineterrein

Michael Huijser bekeek het Marineterrein als onderdeel van de Oosterdok, een uniek gebied, dat van oudsher maritiem, internationaal en vernieuwend is. De tien programmerende instellingen aan het Oosterdok hebben een samenwerkingsverband opgericht: Expeditie Oosterdok, met als doel de waarde van het gebied te vermeerderen door gezamenlijk een inhoudelijk programma te brengen waarin leren, ontdekken, vernieuwen en het internationale centraal staat. “We moeten ons realiseren dat leren, kennis opdoen, vernieuwen en ontdekken van steeds groter belang wordt voor de economie en de werkgelegenheid in ons land“, zei Huijser. “Een innovatiemilieu, zo zien we overal in de wereld, gedijt juist in binnenstedelijke omgevingen. En daarbij is het niet relevant of er nu er wel of geen muur staat (die Marineterrein en buurt nu fysiek scheidt, red.).”

Ambitie Marineterrein

In juli heeft het college van B&W een besluit genomen over de Principenota, met daarin de eerste ideeën voor de toekomst van het Marineterrein. Hierin wordt het Marineterrein voorgesteld als dé plek in de stad waar toptalent uit binnen- en buitenland zich concentreert om oplossingen voor wereldwijde problemen te bedenken en uit te testen. Naast ruimtes voor werken en ontmoeten is er veel plek voor sport en spel, wonen en groen, passend bij de ambitie om het gebied te transformeren tot een toekomstbestendig stadskwartier.