Op veler verzoek wordt de bewegwijzering aangepakt. Het principe is als volgt:

  • Bestaand: deuren hebben een letter en een bord met de hoofdhuurders.
  • Nieuw: gebouwen krijgen een nummer.
  • Nieuw: routes naar gebouwen krijgen een kleur.
  • NB: we pakken alleen de huidige situatie aan, passen aan of breiden uit wanneer er iets veranderd.

Kleurenroutes

Dit kun je de komende tijd (juni) buiten zien:

  • Routes worden gemarkeerd op de lantaarnpalen.
  • Wijzers (‘totempalen’) op alle keuzepunten.
  • Nieuwe plattegronden met een gele route (van poort naar brug) en een rode route (over Voorwerf).
  • Grotere plattegrond op wachthuisje.
  • Waar nodig worden de nietjes aangepast en voorzien van een kleine plattegrond.
  • Gebouwen krijgen een groot nummer op de hoek