Zoals jullie weten is door de afsluiting van de Oosterdoksdraaibrug de Dijksgracht met Mediamatic, Hannekes Boom, de Klimmuur en Delirium, maar ook de Zouthaven (Mövenpick, Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis en de PTA) en het Marineterrein met o.a. de Scheepskameel en Makerversity voor langere tijd (waarschijnlijk 2,5 jaar) moeilijk bereikbaar. Bovendien wordt het Rondje Oosterdok, de looproute die ons allemaal verbindt, hierdoor doorbroken en heeft het afsluiten van de brug veel invloed op de ontsluiting van ons gebied. Er moet dan ook dringend een alternatief worden gevonden. Bijvoorbeeld het versneld realiseren van een brug tussen het Marineterrein en NEMO.
D66 heeft een actualiteit-debat aangevraagd in de raadscommissie RO van woensdag 7 februari om 13.30 uur. Het punt Actualiteit van het lid Vink (D66) inzake bereikbaarheid Dijksgracht staat op de agenda. Het gaat om deze vergadering.
We willen jullie hierbij oproepen om tijdens de vergadering in te spreken en de bezwaren te uiten tegen de slechte toegankelijkheid van het Oosterdok. Namens Expeditie Oosterdok zal Michiel Buchel, directeur van NEMO Science Museum, inspreken, namens het Marineterrein spreken Pieter Smits van Scheepskameel en Hans Luyckx van IJsfontein. Ook anderen kunnen zich nog aanmelden.
Aanmelden voor de vergadering kan tot 24 uur voor de vergadering, dus vóór dinsdag 6 februari 13.30 uur. Dat kan hier(Vermelden bij agendapunt: Actualiteit van het lid Vink (D66) inzake bereikbaarheid Dijksgracht)
Voor inhoudelijke input kan het beste contact op worden genomen met Willem Velthoven van Mediamatic op 06-81150608 en/of Pim Evers van Hannekes Boom via 06-18471286 (alleen ’s middags en ’s avonds bereikbaar).
 
 
Vast veel dank voor jullie inzet.