De kernboodschap is van het Marineterrein is aangescherpt. Op de vraag ‘wat gebeurt hier?’ of ‘wat komt hier?’ kun je het volgende antwoord geven:

Op het Marineterrein Amsterdam worden oplossingen bedacht, getest en toegepast voor wereldwijde uitdagingen. Een toonaangevende, internationale gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers en bedrijven werkt hier samen om de sterke positie van Amsterdam en Nederland internationaal te verstevigen. Het Marineterrein wordt een toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen, sport, recreatie en groen.

Engels:

At Marineterrein Amsterdam, solutions to global issues are devised, tested and put into practice. Here, a leading international community of innovators, scientists and businesses work together to boost and build upon the strong international position held by both Amsterdam and the Netherlands. The Marineterrein is going to be a future-proof city district featuring open innovation, accessible and flexible living and working space, unique housing, sports, recreation, and greenery.

De eerste zin vertelt wat we hier doen. De tweede wie het hier doen en waarom. De derde is meer het hoe.
Meer weten over de planvorming wat betreft de toekomst van het Marineterrein? Klik hier.