Hoe kan het Marineterrein ontwikkeld worden tot een autovrij gebied, in het hart van de stad? Met die schijnbaar onmogelijke opgave zijn 17 studenten van AMS Institute de afgelopen twee maanden aan de slag gegaan. Een groot aantal organisaties op het terrein en bezoekers hebben meegedaan aan een enquête waarbij veel nuttige informatie over verkeersbewegingen op het terrein is verzameld.

Eerder deze maand presenteerden de studenten hun bevindingen en schetsen strategieën die gehanteerd kunnen worden bij de verschillende toekomstscenario’s voor het gebied. Een belangrijke conclusie was dat het Marineterrein als innovatiehub op korte én lange termijn een unieke kans biedt om als testplek te fungeren voor alternatieve vervoersoplossingen. En ook dat de community en omgeving daarbij betrokken moeten worden; als co-creatoren, als ‘proefkonijnen’ en als klankbord. Bureau Marineterrein neemt die aanbeveling ter harte en gaat kijken wat vervolgstappen kunnen zijn. Het onderzoek, dat je bij Bureau Marineterrein kunt inzien, dient daarbij als inspiratie en niet als uitgangspunt.

Over AMS Institute

AMS Institute staat voor Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Het instituut is opgericht vanuit een samenwerking tussen TU Delft, Wageningen University & Research en MIT, en werkt samen met bedrijfsleven, universiteiten, kennisinstellingen en burgers aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Dit doet AMS Institute voor de stad Amsterdam, met Amsterdam als living lab, en steden wereldwijd. AMS Institute zal ook hier op Marineterrein Amsterdam allerlei experimenten en onderzoeken gaan uitvoeren. Mobiliteit is daarbij een belangrijk thema want hoe komen we in de drukke stad af van ruimte verslindende en vervuilende voertuigen zonder onbereikbaar te worden? Het Marineterrein is een zeer waardevol testbed voor dit vraagstuk, want dankzij de ligging en de unieke vrije zone kunnen we hier echt onderzoeken of nieuwe ideeën werken.