In 2013 hebben Rijk en gemeente Amsterdam in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat Defensie het Marineterrein Amsterdam geleidelijk en grotendeels zou gaan verlaten. Dit laatste zou op 1 juli 2018 hebben moeten plaatsvinden. Dat is echter niet gebeurd. Rijk en gemeente Amsterdam zijn op dit moment intensief in gesprek met elkaar hierover.

Programma op het publieke deel gaat onverminderd door

Bureau Marineterrein Amsterdam, de organisatie die in opdracht van het Rijk en de gemeente Amsterdam het terrein nu ontwikkelt, gaat ondertussen onverminderd door met de programmering op het publieke deel van het Marineterrein. Met organisaties als AMS Institute, Codam, Growth Tribe, Makerversity, IJsfontein, Permavoid en vele anderen wordt er volop gewerkt aan het bedenken, testen, toepassen van maatschappelijke uitdagingen.

Parool
Vandaag, 3 juli 2018, staat een artikel in Het Parool over de ontstane situatie.