Na de vergroening van de Voorwerf gaan we ook aan de slag met Kade West en dan met name het plein tussen de gebouwen 027 E en W.  De Voorwerf heeft vooral een buurtfunctie, maar bij Kade West draait het meer om de gebruikers en de bezoekers van de beide gebouwen. Daarom hebben we op donderdag 12 juli een eerste meet-up georganiseerd met de betreffende organisaties. Doel was: bekijken hoeveel vergroening er mogelijk is en wensen en ideeën verzamelen.  

Tijdens de meeting zijn ook reacties op de eerste schetsen van de landschapsarchitect (zie bijlage) opgehaald. Wat betreft de inrichting van het plein is er bij de betreffende organisaties zowel behoefte aan vergroening als aan een verblijfsplek voor de community en een event- of expositieruimte. Ook is er een wens voor een plek buiten voor testopstellingen. En er zijn natuurlijk ook voldoende parkeerplaatsen nodig want we zijn nog (lang) geen autovrij gebied.

We gaan nu kijken welke ideeën haalbaar en opportuun zijn, rekening houdend ook met andere ontwikkelingen. Het ontwerp wordt nu aangepast en zal moeten bijdragen aan de ambitie om een vruchtbare omgeving te creëren voor het bedenken, testen en toepassen van oplossingen. Een vertaling daarvan in de fysieke ruimte zal je in het ontwerp moeten kunnen terugvinden. In september komen we met een voorstel.