Mogelijk interessant voor je: er bestaat een algemene subsidieregeling voor haalbaarheidsonderzoeken naar innovatieprojecten.
Bedragen tot 25.000 euro, max 40-60% van de eigen kosten,  tot 100 % voorschot.
Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kun je denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. De MIT-regeling voor Haalbaarheidsprojecten bestaat sinds op 17 april j.l., zie: https://mijn.rvo.nl/mit-haalbaarheidsprojecten