Op donderdag 18 juli 2018  hebben onze stuurgroepleden Pieter Dijckmeester (Rijk) en Pierre van Rosssum (gemeente) in Pension Homeland een informele update gegeven aan de community van het Marineterrein over de ontwikkelingen van de afgelopen weken, de stand van zaken nu en what’s next. Rijk en gemeente gingen in op de beweegreden van Defensie, hoe het kan dat je kunt afwijken van een belangrijke afspraak in de bestuursovereenkomst en wat de status is van de gesprekken die nu lopen tussen Rijk en gemeente. Rijk en gemeente gaan na de zomer meteen aan tafel. En beide partijen hopen snel meer duidelijkheid te kunnen geven.  Vanuit de community werd nog eens benadrukt dat er wat hen betreft geen tijd te verliezen is en dat er zorgen zijn over wat de ontwikkelingen betekenen voor de ambitie en de bereikbaarheid van het terrein. Afgesproken is dat Rijk en gemeente ons actief blijven bijpraten de komende maanden.