AMS Institute heeft de sleutel gekregen van de W-vleugel van gebouw 027. De komende maanden vindt hier een verbouwing plaats: eerst zijn er sloopwerkzaamheden, vervolgens worden de verdiepingen heringedeeld. Hierbij worden vanuit circulaire principes bestaande materialen waar mogelijk hergebruikt.  Beneden, onder het gebouw, wordt een niet al te grote bouwplaats ingericht. Door de verbouwing zal soms geluidsoverlast zijn: van sloop- en bouwwerkzaamheden en van bouwverkeer. In het najaar wordt de verbouwing afgerond.

Ondertussen is Bureau Marineterrein ook bezig met aanpassingen in de laagbouw van gebouw 027 in verband met de nieuwe gebruikers. Op dit moment wordt bijvoorbeeld de mogelijke dakbelasting onderzocht want we willen weten of we op het dak kunnen programmeren, denk aan een groen dak of een sportvoorziening. Het kan goed zijn dat er daarom in de laagbouw van gebouw 027 extra ondersteuning voor het dak wordt aangebracht.