• Per 1 januari is Micanti opgeheven en is the Next Speaker nieuwe huurder .
  • Per 1 februari verhuist Crosswise naar de Social Innovation Hub in het KIT.
  • Per 1 maart vertrekt Glimworm uit het Poortgebouw (003), Jonathan Carter blijft als lid van Makerversity betrokken bij het Marineterrein.
  • Per 1 februari komt de Wittenburgerzaal beschikbaar wegens uitbreiding IJsfontein in gebouw 024.
  • We werken aan de selectie van nieuwe huurders en nieuwe bestemming Wittenburgerzaal.