Sinds vorige zomer werkt Bureau Marineterrein Amsterdam, in opdracht van Rijk, gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum aan de ruimtelijk-programmatische uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Marineterrein. Op dinsdag 18 juli wordt de Principenota in het College van B&W besproken, en naar verwachting aangenomen. Als het principebesluit is aangenomen kan de participatie worden gestart in het kader van de projectfase, leidend tot een projectbesluit einde van het jaar.

Op woensdag 19 juli organiseert Bureau Marineterrein Amsterdam een bijeenkomst ‘The Making of Marineterrein’, waarin we direct betrokkenen als eerste willen informeren over de stand van zaken van de ontwikkeling. Direct betrokkenen zijn degenen die deel hebben genomen aan gesprekken en werksessies over de ontwikkeling. De bijeenkomst vindt plaats bij IJsfontein (gebouw 024, eerste verdieping), er is plaats voor plm. 100 mensen. Er is daarom slechts een plek beschikbaar per organisatie. Na de zomervakantie zullen we nog voldoende momenten organiseren voor alle communityleden.

Graag aanmelden op info@Marineterrein.nl, onder vermelding van ‘Aanmelding Making of Marineterrein’. Meld je aub op tijd aan, vol is vol!

Programma:

  • 15.45 – 16.15 inloop
  • 16.15 – 16.20 Liesbeth Jansen – welkom intro
  • 16.20  – 16.30 Jerzy Gawronsky (van verleden naar toekomst)
  • 16.30 – 16.40  Guido Wallagh interviewt Pieter Dijckmeester (RVB/stuurgroep) – Esther Agricola (gemeente, R&D)
  • 16.45 – 16.55  Guido Wallagh interviewt Hilde van der Meer (InBusiness) – Ruben Nieuwenhuis / Bas Beekman (Startup Amsterdam)
  • 16.55 – 17.10 Guido Wallagh interviewt leden van de Marineterrein community
  • 17.10 – 17.20 Floris van Alkemade (Rijksbouwmeester over de geheime kamer van de stad)
  • 17.30 – 18.30 uur borrel met hapjes

Met vriendelijke groet

en graag tot ziens, ook namens Liesbeth Jansen