De klok van het Scheepvaartmuseum (‘s Lands Zeemagazijn) is gerestaureerd en slaat sinds vorige week weer halve en hele uren.

Op werkdagen van 07:00 t/m 21:00u en op weekenddagen van 08:00u. t/m 21:00u.

Over de historie:

Tegelijkertijd met de inrichting van de Admiraliteitswerf in 1656 werd deze klok in de toren boven de poort van ‘s Lands Werf – het huidige Marineterrein – geplaatst. Het torenuurwerk sloeg elk heel uur en elk half uur en gaf meer dan 250 jaar de werk- en schaftijden van de arbeiders op de werf aan (en de buurt).

In 1822 werd de klokkentoren afgebroken en verplaatst naar het Zeemagazijn, het huidige Scheepvaartmuseum. Aan de buitenkant van het gebouw werd een nieuwe wijzerplaat aangebracht. Rond 1900 kreeg de klok een nieuwe ankergang, een zogenaamde Grahamgang, naar ontwerp van de Engelsman George Graham. Met deze nieuwe ankergangen was de tijdsaanduiding veel nauwkeuriger dan voorheen. In 1915 werd de werf gesloten en kreeg het gebied een andere functie. Vanwege de cultuurhistorische waarde is de klok bewaard gebleven.