Sinds donderdag 15 december is de parkeerpaal langs de havenkom in werking voor de regulering van het parkeren op Kade West. Hier vind je de regels voor parkeren op dit deel van het terrein. Hieronder de belangrijkste regels in het kort:

Leveranciers aanmelden

Naar aanleiding van jullie eerste reacties op het parkeerbeleid, willen we nogmaals benadrukken dat ook alle leveranciers, dus ook Albert XL en Postnl en andere bezorgdiensten, tevoren moeten worden aangemeld. Bij deze diensten kun je tevoren een tijdstip of tijdslot van aflevering opvragen. Natuurlijk zal er coulance zijn met het verlenen van toegang aan leveranciers zolang nog niet iedereen gewend is aan de nieuwe situatie. De Polo blijft sowieso open voor ontvangst van post en pakketten. Aanmelden minimaal een uur tevoren via polo@marineterrein.nl / 020 2613656.

Andere bezoekers

Iedereen die het Marineterrein wil bezoeken, wordt geacht buiten het terrein te parkeren. Op de website van het Marineterrein en op deze plattegrond, staan alle parkeergarages in de buurt aangegeven. Wanneer je gasten op het terrein wilt laten parkeren, dan kan dat alleen met gastenpas en met aanmelding vooraf.

Gehandicapten

Voor gehandicapte gasten is geen gastenpas nodig, wel moeten zij tevoren zijn aangemeld.

Parkeerbeleid in ontwikkeling

De komende tijd onderzoeken we welke toegangssystemen en -toepassingen het beste werken. We zoeken samen met partners bij overheid en bedrijfsleven naar innovatieve oplossingen die een hoog niveau bieden wat betreft service en gemak, zonder natuurlijk dat we daarbij het doel van een autoluw Marineterrein uit het oog verliezen. Het Marineterrein kan op die manier ook een voorbeeldfunctie gaan vervullen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen en opmerkingen

Heb je ondertussen vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar luca@marineterrein.nl, zodat we indien nodig voor iedereen de regels kunnen toelichten of aanscherpen.